Disseny i CAD CAM
  • Dissenyem les matrius específicament i disposem de programa per mecanitzar amb CAD CAM.

    • · Matrius de tall

    • · Matrius de doblec