Matrius d'embotició
  • Matrius de grans emboticions per a peces amb superfícies complexes i profundes, poden ser simples o progressives segons la complexitat de la peça.

  • Matrius de grans emboticions per a peces amb superfícies complexes i profundes, poden ser simples o progressives segons la complexitat de la peça.

  • Matrius de grans emboticions per a peces amb superfícies complexes i profundes, poden ser simples o progressives segons la complexitat de la peça.

  • Matrius de grans emboticions per a peces amb superfícies complexes i profundes, poden ser simples o progressives segons la complexitat de la peça.

  • Matrius de grans emboticions per a peces amb superfícies complexes i profundes, poden ser simples o progressives segons la complexitat de la peça.